Protractus

Ondersteuning met Internet en Projecten

Protractus: websites, internetapplicaties en projectmanagement.

Protractus is opgericht in 2006. De naam Protractus is de Latijnse benaming voor: ‘vooruittrekken’ . Je zou ook kunnen zeggen, dat het een samenstelling is van professioneel en trekker. Beide mogelijkheden geven de werkwijze van Protractus zeer goed weer: op professionele wijze de klant vooruithelpen naar het gewenste doel.

Protractus bouwt  websites en andere internettoepassingen om beter en sneller informatie te kunnen analyseren en verspreiden. In de loop van de jaren zijn zeer veel verschillende websites ontworpen en gebouwd. Regelmatig wordt ook samengewerkt met grafisch ontwerpers.

In het kader van de wet BIZ (Bedrijven Investerings Zone) zijn projecten uitgevoerd voor centrum-ondernemers en de Gemeente. Doel om te komen tot oprichting van een ondernemersvereniging waarvan het ondernemersfonds gevuld wordt via een jaarlijks over alle ondernemers van het centrum te heffen bijdrage. Hiermee ontstaat een fonds waarmee de aantrekkelijkheid van een (winkel)centrum in belangrijke mate kan worden verbeterd.